ไปจีนก่อนน้ำท่วม 14- 20 ตุลาคม 2554 (114 รูปภาพ)

คลิกที่ภาพเพื่อดูมุมมองขนาดใหญ่