ฉินตู เมืองจีน ตุลาคม 2553 (54 รูปภาพ)

คลิกที่ภาพเพื่อดูมุมมองขนาดใหญ่