ฮาลองเบย์ เวียดนาม มกราคม 2549 (29 รูปภาพ)

คลิกที่ภาพเพื่อดูมุมมองขนาดใหญ่