ฮาลองเบย์ ฮาลองบก เมษา 2557 (23 รูปภาพ)

คลิกที่ภาพเพื่อดูมุมมองขนาดใหญ่